Eu-kontroll, også kjent som periodisk kjøretøykontroll, er en lovpålagt sjekk av bilens tekniske tilstand

30 september 2023
Johanne Hansen

Formålet med denne kontrollen er å sikre at kjøretøyet oppfyller sikkerhetskravene og miljøkravene som er fastsatt av EU. I denne artikkelen vil vi gi en grundig oversikt over EU-kontroll sjekken, presentere ulike typer kontroller, diskutere forskjeller mellom dem, gi historisk informasjon om fordeler og ulemper, og til slutt gi kvantitative målinger angående EU-kontroll sjekker.

Overordnet oversikt over EU-kontroll sjekk

EU-kontroll sjekk, eller periodisk kjøretøykontroll, er en lovpålagt teknisk kontroll av kjøretøyets sikkerhet og miljøpåvirkning. Kontrollen skal utføres av sertifiserte verksteder eller kontrollorganer som er godkjent av myndighetene. EU-kontroll sjekken er pålagt i de fleste europeiske land, og det er et krav at kjøretøy som er eldre enn fire år skal gjennomgå denne kontrollen hvert andre år. Målet med denne kontrollen er å redusere risikoen for ulykker og sikre at kjøretøyene oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som er fastsatt av EU.

Presentasjon av EU-kontroll sjekk

european union

Det finnes forskjellige typer EU-kontroll sjekker avhengig av kjøretøyets alder og type. Noen av de mest populære EU-kontroll sjekkene inkluderer:

1. Vanlig EU-kontroll: Dette er den vanligste typen kontroll, og den gjelder for kjøretøy eldre enn fire år. Det inkluderer grundige sjekker av bremsesystemet, lyssystemet, hjuloppheng, eksosanlegg og mer.

2. Periodisk kjøretøykontroll for kjøretøy over syv år: Denne sjekken er lik den vanlige EU-kontrollen, men den inneholder også mer fokus på rustbeskyttelse og karosseri.

3. Periodisk kjøretøykontroll for tunge kjøretøy: Dette gjelder for lastebiler, busser og vogntog. Kontrollen inkluderer sjekk av tekniske detaljer som bremser, chassis og lys.

Kvantitative målinger om EU-kontroll sjekk

Kvalitetssikring og rapportering er viktige aspekter av EU-kontroll sjekken. Kontrollorganene er pålagt å levere grundige rapporter om kjøretøyets tilstand og eventuelle feil som blir oppdaget. Disse rapportene inneholder kvantitative data som kan brukes til å sammenligne forskjellige kontroller. Noen av de kvantitative målingene som er relevante for EU-kontroll sjekk inkluderer:

1. Bremselengde: Måling av kjøretøyets bremseeffektivitet og hastighet det tar å stoppe.

2. Utslippstester: Måling av kjøretøyets eksosgassutslipp for å sikre at de er innenfor tillatte grenser.

3. Lysjustering: Måling av korrekt justering av kjøretøyets frontlykter og baklys for å sikre riktig sikt og synlighet.

Forskjeller mellom EU-kontroll sjekker

Selv om EU-kontroll sjekkene har flere likheter, er det også noen forskjeller mellom dem. Noen av de viktigste forskjellene inkluderer:

1. Omfanget av kontrollen: Noen EU-kontroll sjekker er mer omfattende og grundige enn andre. Dette kan avhenge av kjøretøyets alder og type.

2. Krav til reparasjon: Hvis det oppdages feil under EU-kontroll sjekken, vil kjøretøyet bli vurdert som ikke godkjent. Det kan være forskjellige krav til reparasjon avhengig av hvilken type EU-kontroll det er.

3. Sanksjoner for manglende gjennomføring: Konsekvensene av ikke å gjennomføre EU-kontroll sjekken varierer også mellom ulike kontroller. Noen kontroller kan kreve bøter eller forbud mot kjøretøyet hvis kontrollen ikke blir utført.

Historisk gjennomgang av fordeler og ulemper med EU-kontroll sjekk

EU-kontroll sjekken har eksistert i mange år, og det har vært både fordeler og ulemper knyttet til den. Noen av de historiske fordeler med EU-kontroll sjekk inkluderer:

1. Økt kjøretøytrygghet: EU-kontroll sjekken bidrar til å opprettholde sikkerheten til kjøretøyene på veiene ved å identifisere og rette opp eventuelle feil eller mangler.

2. Lavere risiko for ulykker: Ved å holde kjøretøyene i god teknisk stand kan man redusere risikoen for ulykker og potensielle skader på veien.

3. Bedre miljøpåvirkning: EU-kontroll sjekken inkluderer også utslippstesting, noe som bidrar til å redusere den totale miljøpåvirkningen fra kjøretøyene.

Noen av de historiske ulempene med EU-kontroll sjekken inkluderer:

1. Kostnader: EU-kontroll sjekken kan være kostbar, spesielt hvis kjøretøyet krever omfattende reparasjoner for å oppnå godkjenning.

2. Lange ventetider: Etterspørselen etter EU-kontroll sjekker kan føre til lange ventetider, spesielt i periodene rett før kontrollfristen.

3. Tilfeldig feilbedømmelse: Noen kritikere hevder at EU-kontroll sjekken kan være utsatt for feilbedømmelser og at det kan være variasjoner i hvordan de forskjellige kontrollorganene utfører kontrollen.For bilentusiaster er EU-kontroll sjekken en viktig del av det å ha en trygg og pålitelig bil. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke typer kontroller som passer til bilens behov og følge tidsfristene for å opprettholde sikkerheten og lovlig bruk av kjøretøyet. EU-kontroll sjekken bidrar også til å opprettholde en bedre og mer miljøvennlig kjøreopplevelse.

FAQ

Hva blir vurdert under EU-kontroll sjekken?

Under EU-kontroll sjekken blir ulike områder vurdert, inkludert bremsesystem, lys og signaler, støynivå, og karosseri og understell for eventuelle tegn til rust eller skader som kan påvirke strukturell integritet.

Hva er formålet med EU-kontroll sjekk?

Formålet med EU-kontroll sjekk er å sikre at kjøretøyene oppfyller sikkerhets- og miljøstandarder som er fastsatt av Europakommisjonen. Kontrollen er ment å garantere at kjøretøyene på veiene er trygge og oppfyller alle relevante krav.

Hvilke typer EU-kontroller finnes?

Det finnes tre typer EU-kontroller: den første EU-kontrollen for nye kjøretøy etter fire år, periodiske EU-kontroller som gjentas regelmessig (vanligvis hvert annet år for biler eldre enn fire år), og ekstraordinære EU-kontroller som kan være nødvendig etter større reparasjoner eller endringer som påvirker sikkerheten.

Flere nyheter